Điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật - Pháp lệnh năm 2023 wscconsultants.com

Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 trình kỳ họp thứ 6 bổ sung update thêm Nghị quyết của Quốc hội về áp dụng thuế thu nhập công ty bổ sung update theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn thế giới...
Dieu chinh Chuong trinh Xay dung Luat, Phap lenh nam 2023 hinh anh 1Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. (Hình ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký vạc hành Nghị quyết số 39/2023/UBTVQH15 Điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung update vào Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội cho chủ ý và trải qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) theo quy trình tại một kỳ họp những dự thảo quyết nghị gồm: Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập công ty bổ sung update theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn thế giới; Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế độ quý hiếm ngày càng tăng (report Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV).

[Nghị quyết điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023]

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công cơ sở chi phí trình, cơ sở chi phí chủ trì thướt tra, tham gia thướt tra so với những dự thảo Nghị quyết này.

Cụ thể, Chính phủ là cơ sở liêu trình; Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội là cơ sở liêu chủ trì thướt tra; Hội đồng Dân tộc, những Ủy ban khác của Quốc hội tham gia thướt tra.

Nghị quyết này còn có hiệu lực thực thi thi hành kể từ thời điểm ngày 1/150%023./.

08/11/2023 Tin tức tổng hợp

3 cuộc chiến tranh uỷ nhiệm